.

ספר חדש בהוצאת מינרוה ♦ מאת אלכס גרינברג

 הפונדמנטליזם האסלאמי המקורות האידיאולוגיים

קטעים נבחרים מחיבוריהם של "האבות המייסדים"

של האידיאולוגיה האסלאמית הפונדמנטליסטית

חסן אל-בנא, סיד קטב, אבו אל-עלאא אל-מודודי וחסן אל-תראבי  

הפונדמנטליזם האסלאמי הוא אחת מן התופעות הרוחניות-חברתיות החשובות ביותר המאפיינות את העולם המוסלמי בכלל ואת המזרח התיכון בפרט. חרף הבדלי גישות ודקויות הנגזרים מנסיבות היסטוריות ותרבותיות וסוציו-אקונומיות הקיימות בכל אחת מן המדינות המוסלמיות, מדובר באידיאולוגיה ברורה ומוגדרת היטב בעלת מאפיינים משותפים לכולן, למן מרוקו במערב ועד פקיסטן במזרח.

תרגום המקורות נעשה תוך הקפדה על נאמנות מרבית לטקסט במקורו הערבי ובשפת אורדו, והוא מלווה בהערות ובהסברים המקילים על מי שאינו בקיא באסלאם ובתולדותיו להבין אותם.

www.minerva-books.co.il

מינרוה בית הוצאה לאור

טל' 02-5661612 ♦ מייל: info@minerva.co.il

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.